Направи налог Пријави се

Статистика

10

Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
55

Број фотографија у дигиталном фото-албуму.
0

Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
0

Број мапа које се налазе на сајту.

Најчешће промене назива

10 улица и тргова који су најчешће мењали називе

Назив улице Број назива Насеље
Улица кнеза Милоша 2 Панчево
Улица Боре Станковића 2 Панчево
Улица Светога Саве 2 Панчево
Ибрифорска улица 2 Панчево
Улица браће Југовића 2 Панчево
Улица Бели Брег 2 Панчево
Улица Десанке Максимовић 2 Панчево
Хајдук Вељкова улица 2 Панчево
Улица Ново насеље 2 Панчево
Улица Старине Новака 2 Панчево

Број фотографија према периоду настанка

0
0
0