Нови налог Пријава

Статистика

10

Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
52

Број фотографија у дигиталном фото-албуму.
0

Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
0

Број мапа које се налазе на сајту.

Најчешће промене назива

10 улица и тргова који су најчешће мењали називе

Назив улице Број назива Насеље
Улица кнеза Милоша 2 Панчево
Улица Данила Киша 2 Панчево
Улица Милоша Црњанског 2 Панчево
Ибрифорска улица 2 Панчево
Улица Милунке Савић 2 Панчево
Улица Милана Ракића 2 Панчево
Улица Десанке Максимовић 2 Панчево
Улица царице Милице 2 Панчево
Улица Живојина Мишића 2 Панчево
Хајдук Вељкова улица 2 Панчево

Број фотографија према периоду настанка

0
0
0